ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ/, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ/Ενημέρωση για υπογραφή σύμβασης «Κατασκευή ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Φώκαιας»
26/07/2018

Την Τετάρτη 18-07-2018 υπογράφηκε η σύμβαση, αξίας 340.422,12€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), μεταξύ του Δημάρχου Κασσάνδρας και της αναδόχου εταιρείας VASARTIS Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Φώκαιας». Το έργο, με Κωδικό ΟΠΣ 5001019, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101