ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ/, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ/Ενημέρωση σύμφωνης γνώμης σχεδίου σύμβασης «Κατασκευή ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Φώκαιας»
26/07/2018

Με το υπ’ αριθμ. 2884/07-06-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διατυπώθηκε θετική γνώμη  για το σχέδιο της σύμβασης της πράξης «Κατασκευή ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Φώκαιας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001019, με προϋπολογισμό μελέτης 786.987,11€ και προϋπολογισμό της προς υπογραφή σύμβασης 340.422,12€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101