Ανακοινώσεις/ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ (ΦΟΛΕΣ)