ΕΣΠΑ/Δελτία Τύπου/, ΕΣΠΑ/, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ/Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Σύμβασης του Υποέργου “Κατασκευή Λυκείου – Γυμνασίου Κασσανδρείας”
30/07/2019

Με το υπ’ αριθμ. 4466/25-07-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διατυπώθηκε θετική γνώμη  για το σχέδιο της σύμβασης της πράξης «Κατασκευή Λυκείου-Γυμνασίου Κασσανδρείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5029038, με προϋπολογισμό μελέτης 3.430.000,00€ και προϋπολογισμό της προς υπογραφή σύμβασης 1.610.634,82€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γνωμοδότηση Ε.Υ.Δ.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101