Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης και επέκταση δικτύων αποχέτευσης οικισμών Δήμου Κασσάνδρας»