Δελτία Τύπου/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ
09/10/2012

 

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια «Υλικών Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Παλλήνης», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

 
Η προμήθεια αφορά την προμήθεια:
 
(λαμπτήρεςσωλην.υδραργύρου,ηλεκτρονικούς,προβολείς,μικροαυτοματάκια,διακόπτες,καλώδια,ασφάλειες,διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά)
 
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δημαρχείο και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Τρίτη στο 16/10/2012 και ώρα 10.30΄ μέχρι 11.00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο με έδρα την Κασσανδρεία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού, στο Διοικητήριο Δήμου Κασσάνδρας και θα πρωτοκολλούνται.
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την κατασκευή, εμπορία και διάθεση υλικών ηλεκτροφωτισμού.
 
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή.
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2374350164, και φαξ: 2374350158. Αρμόδια υπάλληλος τμήματος Προμηθειών.
 
Ο Δήμαρχος
 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101