Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας