Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων/, Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Επ./ΠΙΝΑΚΑΣ 13ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
19/04/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101