Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Σχ. Επ. Α’ Βάθμιας Εκπ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7.2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΥΣΗΣ
22/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 22/7/2016
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ 19/7/2016
Α/Α ΑΡΙΘ.. ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ

1.
19 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων
ΟΜΟΦΩΝΗ
2 20 Έγκριση οφειλών ΠΟΕ
ΟΜΟΦΩΝΗ
3 21 Διόρθωση της Απόφασης 5/2016 του ΔΣ ως προς το διαθέσιμο ποσό από τους ΚΑΠ για τη Σχολική Κοινότητα Πολυχρόνου
ΟΜΟΦΩΝΗ
4 22 Κατάργηση δικαιούχου σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
ΟΜΟΦΩΝΗ
5 23 Αναστολή εργασιών ελαιοχρωματισμού και αποβολή αναδόχου για προμήθεια κλιματιστικών ΟΜΟΦΩΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Σ.Ε.

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101