Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Σχ. Επ. Α’ Βάθμιας Εκπ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9.2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΥΣΗΣ
12/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 12/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ 31/8/2016
Α/Α ΑΡΙΘ.. ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ

1.
25 Έγκριση πινάκων κατάταξης και πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ 112/2016 προκήρυξη
ΟΜΟΦΩΝΗ
2 26 Επαναπροσδιορισμός της διάθεσης πιστώσεων για τις προμήθειες «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού», «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» που ανατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ 12/12/12 (ΦΕΚ 240Α). Συμπλήρωση των υπ’ αριθ. 42/2015 και 13/2016 και διόρθωση της 40/2015 Απόφασης του ΔΣ
ΟΜΟΦΩΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Σ.Ε.

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101