Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Σχ. Επ. Β' Βάθμιας Εκπ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9.2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΥΣΗΣ
12/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 12/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ 31/8/2016
Α/Α ΑΡΙΘ.. ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ

1.
21 Έγκριση πινάκων κατάταξης και πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ 79/2016 προκήρυξη
ΟΜΟΦΩΝΗ
2 22 Επαναπροσδιορισμός της διάθεσης πιστώσεων για τις προμήθειες «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού», «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» που ανατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ 12/12/12 (ΦΕΚ 240Α). Συμπλήρωση των υπ’ αριθ. 33/2015 και 12/2016 και διόρθωση της 32/2015 Απόφασης του ΔΣ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Σ.Ε.

ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101