Πίνακες Θεμάτων/Ανακοινώσεις/, Πίνακας Θεμάτων Δ.Σ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 2/5/2023
08/05/2023

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ  2/5/2023

 

 

 

1

82 Παροχή σύμφωνης γνώμης τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

2

83 Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας και παροχή σύμφωνης γνώμης τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αριθμ. μελ. 233/2020). ΟΜΟΦΩΝΑ
 

3

84 Λήψη απόφασης για τον ορισμό αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρ. 281 παρ. 3 του Ν 3463/2006.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

4

85 Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενη έκταση σε οικόπεδο της επέκτασης οικισμού Πολυχρόνου της Δ.Ε. Παλλήνης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

5

86 Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Κασσάνδρας και έγκριση στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2023.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

6

87 Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων (άρθρο 69 του Ν 4849/2021).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                   

                                               

 

 

                                                             O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                        ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101