Γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων/ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ Τ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ στις 24-05-2019
31/05/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1-2019

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101