Γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων/, Δελτία Τύπου/ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ KOIN.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ.Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ στις 30-09-2019

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101