Πίνακες Θεμάτων/Ανακοινώσεις/, Πίνακας Θεμάτων Δ.Σ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12/4/2023
24/04/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ  12/4/2023

ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ
 

ΕΗΔ 1

68 Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Αφύτου. ΟΜΟΦΩΝΑ
 

ΕΗΔ 2

69 Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Φούρκας. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

1

70 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2023.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

2

71 Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

3

72 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση.   ΟΜΟΦΩΝΑ
 

4

73 Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων σε Κοινότητες του Δήμου Κασσάνδρας.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

5

74 Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για εγκατάσταση και λειτουργία φρεατίου ανύψωσης λυμάτων Κοινότητας Κασσάνδρειας.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

6

75 Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής ποσού 21.314,00 € επιχορηγούμενου έργου από ιδίους πόρους.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

7

76 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Λειτουργικού Ελέγχου και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και των συνοδών έργων (Αντλιοστάσια, Καταθλιπτικοί Αγωγοί, Δίκτυα Αποχέτευσης υπό κενό)» (αριθμ. μελ. 125/2018), η οποία εκτελείται από την ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΠΑ ΜΥ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

8

77 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Αντικατάσταση Φθαρμένων Εξαρτημάτων και Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις Αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας» (αριθμ. Μελ. 178/2016), η οποία εκτελείται από την ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΠΑ ΜΥ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

9

78 Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας».

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
10 79 Γνωμοδότηση για τη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων στην Κασσάνδρεια Δήμου Κασσάνδρας.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
11 80 Λήψη απόφασης για την καθορισμό τιμής  μονάδος σε προσκυρούμενη έκταση στην επέκταση οικισμού  στην Κοινότητα Πολυχρόνου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
12 81 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της  139/29.12.2022/Ψ6ΖΕΩΕΘ-Η41 απόφαση Δ.Σ. και αντικατάσταση  μελών των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                   

                                               

 

 

                                                             O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                        ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101