Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων/, Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
07/11/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101