Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων/, Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
08/11/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27 ΕΚΤΑΚΤΟ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101