Πίνακες Θεμάτων/Δελτία Τύπου/, Πίνακες Θεμάτων Α.Ο.Δ.Κ./ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Α.Ο.Δ.Κ 2021
20/07/2021

Κατεβάστε το αρχείο  pinakas praktikou 7_2021

Κατεβάστε το αρχείο αποφ 14_ 2021 ΩΞ1146Μ58Υ-ΙΡ1

Κατεβάστε το αρχείο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ)

Κατεβάστε το αρχείο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020 (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ)

Κατεβάστε το αρχείο ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ)

Κατεβάστε το αρχείο 5.α. Ισολογισμός ΑΟΔΚ με πιστοποιητικό 2020_signed

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101