Δελτία Τύπου/ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΟΔΚ 2018