Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Σχ. Επ. Β' Βάθμιας Εκπ./Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στη 12η συνεδρίαση της σχολ. επιτροπής Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης
05/12/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κασσάνδρεια 5/12/2014
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πίνακας Θεμάτων της 12ης Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης Περίληψη Θέματος Απόφαση
1 36 Αποδοχή και κατανομή στις Σχολικές Κοινότητες ποσού 14.570,95 ευρώ από τους ΚΑΠ (4η δόση 2014) για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων ΟΜΟΦΩΝΗ
2 37 Εγκρίσεις και διαθέσεις πιστώσεων για δαπάνες σχολικών μονάδων ΟΜΟΦΩΝΗ
3 38 Έγκριση του πρωτοκόλλου της επιτροπής για την εκτίμηση υλικού προς καταστροφή ΟΜΟΦΩΝΗ
4 39 Εισήγηση για την παραχώρηση σχολικών χώρων ΟΜΟΦΩΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Σ.Ε.
ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101