Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Σχ. Επ. Β' Βάθμιας Εκπ./Πίνακας Θεμάτων Πρακτικού 11.2014 Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης
16/10/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κασσάνδρεια 3/4/2015
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πίνακας δημοσίευσης της 5ης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης στις 31-3-2015

A/A Αριθμός Απόφασης Περίληψη Θέματος Απόφαση
1 12 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων για δαπάνες των Σχολικών Κοινοτήτων και ανάδειξη προμηθευτών σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 3/11543/26.03.2013 ΟΜΟΦΩΝΗ
2 13 Έγκριση πρακτικού αναλογισμού δαπανών από τη λειτουργία του ΚΔΒΜ στο ΕΠΑΛ Κασσάνδρας για απόδοση αποζημίωσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΟΜΟΦΩΝΗ
3 14 Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Σ.Ε.
ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101