Ανακοινώσεις/ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΕ_ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ_ΤΗΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΣΟΧ2-2021