Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Προκήρυξη Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού Υπηρεσιών του Δήμου & Νομικών Προσώπων του Δήμου Κασσάνδρας