Δελτία Τύπου/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19-12
11/08/2012

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 14-08-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κασσάνδρεια  10-08-2012

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                     Αριθ.Πρωτ. 18582

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ                          

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 14-08-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ανάθεση της μελέτης «Μελέτη επισκευής Κοινοτικού Καταστήματος Καλάνδρας και Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 23.000,00 €.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για «Εργασίες πυρηνοληψίας, ελέγχου αντοχής του σκυροδέματος και ανιχνεύσεων οπλισμών στο Κοινοτικό Κατάστημα Καλάνδρας».
  3. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΑ Σίβηρης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας».
  4. Έγκριση δαπανών από Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Πευκοχωρίου.
  5. Έγκριση δαπανών από Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Ν.Σκιώνης.
  6. Έγκριση δαπανών από Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Φούρκας.
  7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.100,00 € για την «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και δεξαμενών Δήμου Κασσάνδρας».
  8. Εξώδικος Συμβιβασμός με τους α) Ελισσάβετ χας Αντωνίου Πάτση β) Κων/νου Πάτση και γ) Ευαγγελίας Πάτση επί της αριθ. 54/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.
  9. Εξέταση ένστασης της ΜΑΧ ΤRAVEL ΕΠΕ κατά των Πρακτικών Ε.Δ. για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχλικό έτος 2012-2013».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101