Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-1-2018 στις 18:00
26/01/2018

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κασσάνδρεια 26/01/2018
Αριθμ. Πρωτ. 1128

ΠΡΟΣ

 1. Δήμαρχο Κασσάνδρας
 2. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/2010). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  1. Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Κασσάνδρας.
 2. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  1. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων.
 3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  1. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας.
 4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
 6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ.
 7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ.
 8. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΥΑ 5067/117292/27-10-2015 ΦΕΚ Β΄2323/2015).
 9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016.
 10. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΖΩΩΝ Η ΠΤΗΝΩΝ ΕΝ ΖΩΗ ΠΟΥ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ.

Στη συνεδρίαση καλείται ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Βασίλειος Κυρίτσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
– Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
– Διευθυντή Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
– Διεθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
– Noμικό Σύμβουλο

Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων τηλ. : 23743 50 106 ΦΑΞ 23743 50 111

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101