Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Πρόσκληση Δ.Σ. την Τρίτη 23 Μαΐου στις 19:00