Διακηρύξεις – Ανακοινώσεις Σ.Ε. Β’ Βάθμιας Εκπ./Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κάλυψη Θέσης Καθαριστή στο ΓΕΛ Πευκοχωρίου
01/11/2017

Υπεύθυνος: Φωτόπουλος Φώτιος
Τηλ.: 23743 50150
Fax: 23743 50111
Email: ffotop@yahoo.gr

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών καθαριότητασ σχολικών μονάδων ΓΕΛ Πευκοχωρίου

Επειδή το προσωπικό που υπηρετεί στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν επαρκεί για όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας, εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού (φυσικά πρόσωπα) με σύμβαση μίσθωσης έργου, από τη Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξειις, το άρθρο 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2/-2017 Τεύχος Α’) και την απόφαση 55/2017 της Σχολικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν οι θέσεις που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Σχολικό Έτος 2017-2018 (Μερικής Απασχόλησης)
Σχολική Μονάδα Απαιτούμενος αριθμός αιθουσών που καθαρίζονται ημερησίως Αριθμός απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου
ΓΕΛ Πευκοχωρίου 9 (4,5 ώρες) 1 άτομο

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101