Δελτία Τύπου/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
30/11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία 26-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 26341
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), καλείστε να προσέλθετε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30-11-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Προεγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
α) Μαργαρίτης Ιωάννης, Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης, ΤΚ Πολυχρόνου

2. Χορηγήσεις – ανανεώσεις αδειών χρήσης μουσικών οργάνων.
α) Κοσκινάς Θεόδωρος, Καφε-Μπαρ, ΤΚ Ν. Φώκαιας.

3. Επαναχορήγηση ανακληθείσας άδειας λειτουργίας καταστήματος.
α) Ιριδα Α.Ε. , Καφέ – Αναψυκτήριο , ΤΚ Αθύτου.

4. Καθορισμός χορήγησης αδειών διέλευσης βαρέων οχημάτων, κατάληψης κοινοχρήστου χώρου
και διακοπής κυκλοφορίας.
5. Καθορισμός λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κασσάνδρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101