Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Α.Ο.Δ.Κ./Πρόσκληση για 15η Τακτική Συνεδρίαση Α.Ο.Δ.Κ 2017