Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Α.Ο.Δ.Κ./Πρόσκληση για 1η Συνεδρίαση Α.Ο.Δ.Κ. 2018
15/01/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Κασσάνδρεια 15/1/2018
Αριθ. Πρωτ. 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλώ σε Τακτική Συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Διοικητήριο Κασσάνδρειας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό πρακτικογράφου.
  2. Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου για την παράδοση παραλαβή Χ.Ε από το γραφείο του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  3. Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας του Προγράμματος Άθλησης για Όλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101