Διακηρύξεις - Ανακοινώσεις Σ.Ε. Α' Βάθμιας Εκπ./Προσκλήση για Κατάθεση Προσφοράς
28/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης
Ταχ. Δ/νση: Κασσάνδρεια Δημαρχείο
Ταχ. Κώδικας: 63077
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Φ.
Τηλ.: 23743 50150
Fax: 23743 50111

Κασσάνδρεια 27/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 166

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να καταθέσετε προσφορά για τα είδη της Αρ. Πρωτ. 134/13-9-2017 Τεχνικής έκθεσης.

Οι προσφορές να κατατεθούν με την αποστολή email στο ffotop@yahoo.gr ή fax στο 23743 50111 ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, έως την 29η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101