Διακηρύξεις – Ανακοινώσεις Σ.Ε. Β’ Βάθμιας Εκπ./Πρόσκληση για Κατάθεση Προσφοράς για την “Προμήθεια Αναλώσιμων Εργαστηρίων”
31/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπαίδευσης
Ταχ. Δ/νση: Κασσάνδρεια, Δημαρχείο
Ταχ. Κώδικας: 630 77
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Φ.
Τηλ.: 23743 50150
Fax: 23743 50111

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Καλείστε να καταθέσετε προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων εργαστηρίων για το Επαγγελματικό Λύκειο Κασσάνδρας, σύμφωνα με την 121/13-9-2017 Τεχνική έκθεση του Δήμου Κασσάνδρας. Οι προσφορές να κατατεθούν έως την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 με την αποστολή email στο ffotop@yahoo.gr ή fax στο 23743 50111.

Ο Πρόεδρος
ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101