Διακηρύξεις – Ανακοινώσεις Σ.Ε. Β’ Βάθμιας Εκπ./Πρόσκληση για Κατάθεση Προσφοράς για την “Προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος”
24/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας Εκπαίδευσης
Τατ. Δ/νση: Κασσάνδρεια, Δημαρχείο
Τατ. Κώδικας: 630 77
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Φ.
Τηλ.: 23743 50150
Fax : 23743 50111

ΠΡΟΣ: ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να καταθέσε προσφορά για την “Προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος” για το Γυμνάσιο Ν. Φωκαίας, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 120/2017 Τεχνική έκθεση του Δήμου Κασσάνδρας. Οι προσφορές να κατατεθούν έως την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 με την αποστολή email στο ffotop@yahoo.gr ή fax στο 23743 50111.

Ο Πρόεδρος
ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101