Προσκλήσεις/Προσκλήσεις ΔΕΠ/Πρόσκληση Μελών ΔΕΠ σε Συνεδρίαση
07/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πληρ. Φωτόπουλος Φ.
Τηλ. 2374350150, Fax 2374350111

Κασσάνδρεια 7/12/2017
Αριθμ. Πρωτ. 26.781

ΠΡΟΣ
Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Ε.Π.”

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 12η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Εισήγηση για την κατανομή της 4ης δόσης 2017 από τους ΚΑΠ, ποσού 55.646,40€, στις Σχολικές Επιτροπές, για λειτουργικά έξοδα των σχολείων.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Λεμονής Κωνσταντίνος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101