Προσκλήσεις/Προσκλήσεις ΔΕΠ/Πρόσκληση Μελών ΔΕΠ σε Συνεδρίαση
11/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πληρ.Φωτόπουλος Φ.
Τηλ. 2374350150, Fax 2374350111

Κασσάνδρεια 11/12/2017
Αριθ. Πρωτ. 27.007

ΠΡΟΣ
Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Ε.Π.»

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

  • Υποβολή πρότασης για τον καθορισμό ορίων των Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Κασσάνδρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Λεμονής Κωνσταντίνος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101