Προσκλήσεις/Προσκλήσεις ΔΕΠ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
21/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                     Κασσάνδρεια  6-9-2016                                                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

 ————————–                Αριθ. Πρωτ.     15253

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  

 

 

                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Κασσάνδρας, την Tρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016  και ώρα 18.00, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

1.       Διαβούλευση επί του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, του Τεχνικού Προγράμματος και του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κασσάνδρας.

     (επισυνάπτεται προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος)

 

 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                  ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

                                                     Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

   Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, την ίδια ώρα, με το σύνολο των παρόντων μελών.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101