Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Σχ. Επ. Α’ Βάθμιας Εκπ./Πρόσκληση Μελών Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Συνεδρίαση
18/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθ. Φωτόπουλος Φώτιος
Τηλ. 2374350150, Fax 2374350111

Κασσάνδρεια 18/12/2017
Αριθ. Πρωτ. 161

ΠΡΟΣ
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής A΄Βαθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 22α του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. Αποδοχή και διάθεση ποσού 11.656€ που αποτελεί επιχορήγηση από το Δήμο για δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα των σχολείων
  2. Αποδοχή και διάθεση ποσού 33.387,84€ από τους ΚΑΠ 2017 (4η δόση) για λειτουργικά έξοδα των σχολείων

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Καριοφύλλη Ευμορφία

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101