Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Σχ. Επ. Α’ Βάθμιας Εκπ./Πρόσκληση Μελών Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Συνεδρίαση
26/01/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθ. Φωτόπουλος Φώτιος
Τηλ. 23743 50150
Fax 23743 50111

Κασσάνδρεια 26/1/2018
Αριθ. Πρωτ. 5

ΠΡΟΣ
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής A΄Βαθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 1η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. Έγκριση οφειλών ΠΟΕ
  2. Συγκρότηση Επιτροπών που διατέθηκαν από το Δήμο, για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής
  3. Διαίρεση της Σχολικής Κοινότητας Φούρκας-Κασσανδρηνού, σε Σχολική Κοινότητα Δημοτικού σχολείου και Σχολική Κοινότητα Νηπιαγωγείου Φούρκας-Κασσανδρηνού
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «προμήθεια γραφικής ύλης, βιβλίων, εκτυπώσεων και άλλων ομοειδών αντικειμένων και μηχανημάτων»
  5. Σύσταση Σχολικής Κοινότητας Αθύτου
  6. Αποδοχή και διάθεση επιχορήγησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ποσού 23.795,46€ για δαπάνες μισθοδοσίας καθαριστών σχολικών μονάδων με συμβάσεις μίσθωσης έργο

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Καριοφύλλη Ευμορφία

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101