Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Σχ. Επ. Α’ Βάθμιας Εκπ./Πρόσκληση Μελών Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Συνεδρίαση
11/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπευθ. Φωτόπουλος Φώτιος
Τηλ. 2374350150, Fax 2374350111

Κασσάνδρεια 11/12/2017
Αριθ. Πρωτ. 160

ΠΡΟΣ
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής A’Βαθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. Αντικατάσταση μελών Σχολικών Κοινοτήτων
  2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 29.000€ που αποτελεί επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για συντηρήσεις-επισκευές σχολικών μονάδων
  3. Διακοπή συνδρομής στη διαδικτυακή πλατφόρμα S-MANAGEMENT PLUS της εταιρίας ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
  4. Συγκρότηση Επιτροπών για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Καριοφύλλη Ευμορφία

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101