Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δημοτικής Επ. Παιδείας/Πρόσκληση σε συνεδρίαση (5η) Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
13/11/2014

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Καλείσθε να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 18η του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. Εισήγηση για την κατανομή πίστωσης ποσού 32.379,89 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές της 4ης δόσης έτους 2014 από τους ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
  2. Εισήγηση για την επαναδιάθεση πιστώσεων της ΣΑΤΑ 2014 που είχαν διατεθεί με την 3/2014 εισήγηση της Επιτροπής
  3. Εισήγηση για την παραχώρηση σχολικών χώρων

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101