Προσκλήσεις/Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ν.Φωκαίας