Προσκλήσεις/Προσκλήσεις ΔΕΠ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΕΠ
17/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 16/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.004
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πληρ.Φωτόπουλος Φ.
Τηλ. 2374350150, Fax 2374350111

ΠΡΟΣ
Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Ε.Π.»

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 23η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων

1) Συγκρότηση σε Σώμα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με την Απόφαση 227/2016 του ΔΣ και την Αρ. 274/2016 Απόφαση Δημάρχου
2) Διάθεση πιστώσεων από τη ΣΑΤΑ 2016 για συντήρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων
3) Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, της 4ης δόσης από τους ΚΑΠ, έτους 2016, για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων
4) Μεταβολές σχολικών μονάδων Δήμου Κασσάνδρας για το σχολικό έτος 2017-2018

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Λεμονής Κωνσταντίνος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101