Προσκλήσεις/Προσκλήσεις ΔΕΠ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΕΠ
09/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 3/3/2017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 2.907
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πληρ.Φωτόπουλος Φ.
Τηλ. 2374350150, Fax 2374350111

ΠΡΟΣ
Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Ε.Π.»

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 13η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων

1) Εισήγηση για την κατανομή 1ης δόσης έτους 2017 από τους ΚΑΠ, για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, ποσού €49.595,49 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Λεμονής Κωνσταντίνος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101