Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Σχ. Επ. Α’ Βάθμιας Εκπ./ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
11/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 4/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 231
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
AΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθ. Φωτόπουλος Φώτιος
Τηλ. 2374350150 Fax 2374350111

ΠΡΟΣ
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής A΄Βαθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 16η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Αποδοχή και διάθεση ποσού €1.481,57 που αποτελεί επιχορήγηση του Υπ. Παιδείας, για πληρωμή ξενόγλωσσων βιβλίων, έτους 2016-17
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια (και τοποθέτηση) πέντε κλιματιστικών συσκευών
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια εξαρτημάτων μικροφωνικής εγκατάστασης
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μουσικών οργάνων
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια (και τοποθέτηση) σιδηροκατασκευών
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια αθλητικού υλικού

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Καριοφύλλη Ευμορφία

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101