Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Σχ. Επ. Α’ Βάθμιας Εκπ./ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
23/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/2/2017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 35
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
AΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθ. Φωτόπουλος Φώτιος
Τηλ. 2374350150 Fax 2374350111

ΠΡΟΣ
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής A΄Βαθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 28η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Κατάθεση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 προς έλεγχο και ψήφιση
2. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία κυλικείου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κασσάνδρειας
3. Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις σχολικές μονάδες και διάθεση της πίστωσης
4. Έγκριση της παροχής υπηρεσίας για συντήρηση-επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων και διάθεση της πίστωσης
5. Έγκριση προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις σχολικές μονάδες και διάθεση της πίστωσης
6. Έγκριση δαπάνης για αναγόμωση, συντήρηση και αντικατάσταση πυροσβεστήρων για τις σχολικών μονάδων και διάθεση της πίστωσης
7. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες και διάθεση της πίστωσης
8. Έγκριση προμήθειας υδραυλικού υλικού και εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες και διάθεση της πίστωσης
9. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες και διάθεση της πίστωσης

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Καριοφύλλη Ευμορφία

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101