Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Σχ. Επ. Α’ Βάθμιας Εκπ./ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
09/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 9/3/2017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. 46
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
AΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθ. Φωτόπουλος Φώτιος
Τηλ. 2374350150 Fax 2374350111

ΠΡΟΣ
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής A΄Βαθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρειας την 14η του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Επικαιροποίηση της Απόφασης για έγκριση προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις σχολικές μονάδες και διάθεση της πίστωσης
2. Επικαιροποίηση της Απόφασης για έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις σχολικές μονάδες και διάθεση της πίστωσης
3. Έγκριση προμήθειας αθλητικού υλικού και διάθεση της πίστωσης
4. Αποδοχή δωρεάς στο Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Καριοφύλλη Ευμορφία

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101