Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση της 32ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής