Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση της 34ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής