Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση της 35ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής