Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση της 38ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής